Vrije keuze van levensbeschouwelijke overtuiging

In alle studierichtingen krijg je twee uur per week een levensbeschouwelijk vak. De keuze van (filosofische) levensbeschouwelijke leer is vrij naargelang jouw overtuiging.

Je kan kiezen uit de volgende cursussen levensbeschouwing die we in onze school aanbieden:

  • Rooms-Katholieke godsdienst
  • Protestants-Evangelische godsdienst
  • Niet-confessionele zedenleer
  • Islamitische godsdienst
  • Israëlitische godsdienst
  • Grieks-Orthodoxe godsdienst
  • Anglicaanse godsdienst