Internaat

Het internaat ligt op ons groen domein. Het is een “tweede thuis” voor jongens en meisjes van het lager en secundair onderwijs, waar ze …

 • zich mogen thuis voelen samen met leeftijdsgenoten
 • professioneel worden begeleid in hun studies door een gemotiveerd team
 • een ruim aanbod aan activiteiten krijgen aangeboden

Bezoek zeker de website voor meer informatie: https://www.internaatlanaken.be of neem contact op met:

de beheerder, Silvia Profeta
Koning Albertlaan 58, 3620 Lanaken
tel 089 / 73 06 76 of 0477 478 602
info@internaat-lanaken.be

Keuze van filosofische overtuiging

De keuze van (filosofische) levensbeschouwelijke leer is vrij naargelang jouw overtuiging.

Je kan kiezen uit de volgende cursussen levensbeschouwing die we in onze school aanbieden:

 • Rooms-Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Niet-confessionele moraal
 • Islamitische godsdienst
 • Israëlitische godsdienst
 • Grieks-Orthodoxe godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst

Goede afspraken, goede vrienden

Het personeel van campus Alicebourg vormt een dynamisch en enthousiast team dat jongeren een goede en degelijke basis wil meegeven voor hun toekomst.

Om dit doel goed te kunnen realiseren maken we gebruik van duidelijke en concrete afspraken en regels, waaronder:

 • Wij wensen een beleefd en respectvol gedrag naar leerkrachten, opvoeders en medeleerlingen toe
 • Een correcte kledij
 • Er is een volledig rook-, drugs- en alcoholverbod
 • Aanwezigheden en spijbelen worden gecontroleerd en opgevolgd
 • Gsm gebruik enkel tijdens de pauzes
 • Er is een systeem van middagpasjes voor wie toestemming krijgt om de school te verlaten tijdens de middagpauze
 • Agenda’s worden wekelijks gehandtekend door de ouders

Makkelijke doorstroom

Onze scholencampus biedt onderwijs aan voor jongeren van 2,5 tot 99 jaar.

kleuteronderwijs

2,5 tot + 6 jaar

http://www.bsengelsehof.be

lager onderwijs

+ 6 tot + 12 jaar

http://www.bsengelsehof.be

secundair onderwijs

+ 12 tot + 18 jaar

http://www.alicebourg.be

volwassenen onderwijs

18 tot 99 jaar

http://www.cursa.be

Als campusschool bieden wij een brede waaier van studiedomeinen, studierichtingen en studievormen aan. Je kunt dus bij ons studeren van het eerste middelbaar tot het diplomajaar en dit zonder dat je van school hoeft te veranderen.

Opsplitsing per graad

Onze school heeft 3 speelplaatsen (1ste, 2de en 3de graad) zodat elke leeftijdsgroep of graad gescheiden is van elkaar. Zo bent je steeds ondere leeftijdsgenoten en wordt een goede groepsgeest bevorderd.          Je hebt les in afzonderlijke deelgebouwen en lokalen die rondom jouw eigen speelplaats liggen. 

Gelijke onderwijskansen op onze school

Onze school heeft van het ministerie van Onderwijs opnieuw 31 uren toegewezen gekregen om te werken rond gelijke onderwijskansen, afgekort tot GOK.

Deze gelijke onderwijskansen dienen om extra aandacht te besteden aan jongeren met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden, en dit met de bedoeling om hen maximale kansen te bieden op een succesvolle schoolloopbaan.

Het hele schooteam ( leerkrachten, CLB, ondersteuners en directie) werken mee aan het gelijke onderwijskansenbeleid. Dit gebeurt tijdens de lessen, maar ook tijdens projecten en allerlei initiatieven.

Onze school beschikt over een GOK-team. Dit team bestaat uit de volgende leerkrachten: Mieke Crommen, Karlien Cuyx, Elisabeth Peeters, Jolie van Loo, Isabelle Kerkhofs en Stephanie Biesmans.      Zij zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding, de uitwerking en de evaluatie van de GOK-acties.