Schoolraad Alicebourg

De schoolraad is een adviesorgaan van het Atheneum Alicebourg.  Ze bestaat uit 12 leden: de directeur, 3 ouders, 3 personeelsleden, 3 leden uit het gemeenschapsleven en 2 leden van de leerlingenraad.

De bedoeling is dat deze vergadering de directeur adviseert over allerhande zaken die te maken hebben met het functioneren van de school.

De schoolraad vergadert maandelijks.

Voorzitter: Herman Giltay

herman.giltay@ktalanaken.be

Ondervoorzitter: Hilde Leekens

hilde.leekens@ktalanaken.be