GOK- Team

GOK- Team
Gelijke onderwijskansen bieden

Een kernteam neemt initiatieven om gelijke onderwijskansen en extra aandacht te bieden aan jongeren met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden, en dit met de bedoeling om hen maximale kansen te bieden op een succesvolle schoolloopbaan.

Het hele schoolteam (GOK-team, leerkrachten, leerlingbegeleiding, CLB, ondersteuners en directie) werkt samen aan het gelijke onderwijskansenbeleid. Dit gebeurt tijdens de lessen, maar ook tijdens projecten en andere initiatieven.