Studiebegeleiding

Via een brede basiszorg op de klasvloer dragen we studiebegeleiding hoog in het vaandel. 

Zo is er voor de eerstejaars:

 • dagelijks een uur huiswerkstudie tijdens het 8ste lesuur;
 • een extra uur Nederlands voor begrijpend lezen en schrijven;
 • integratie van "leren leren" in alle vakken;
 • taalscreening en remediëring voor Nederlands;
 • 2 uren per week om naar keuze te verdiepen of te remediëren voor wiskunde, Frans en Nederlands.

!!! Nieuw vanaf schooljaar 2021- 2022 !!!

Extra studiebegeleiding bovenop het bestaande aanbod.

 • Nederlands voor anderstaligen.

            Is Nederlands niet je moedertaal en geeft dit wat moeilijkheden bij je studies?
            Schrijf je dan zeker in voor dit begeleidingstraject.

 • Extra bijlessen voor doorstroom en dubbele finaliteit (ASO en TSO)
  • Voor volgende vakken:
   • Wiskunde
   • Wetenschappen
   • Frans
   • Economie
  • Een extra uur studiebegeleiding

Praktisch:

Deze lessen gaan door op woensdagmiddag, je hebt de keuze uit 2 momenten:

 • Van 12u30 tot 13u20
 • Van 13u30 tot 14u20

 

Verder is er voor iedereen:

 • studiebegeleiding;
 • extra online oefeningen voor de meeste vakken;
 • een studieremediëringsplan bij jaartekorten;
 • een infobeurs bij graadsovergangen;
 • oudercontacten;
 • het digitaal puntensysteem ‘Skore’ in Smartschool waardoor ouders en leerlingen permanent de punten kunnen volgen;
 • het team Leerlingbegeleiding Atheneum Alicebourg;
 • het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB Nova) voor advies en begeleiding op maat: tel. 089/71.43.10.