Terug naar het overzicht

Kinderzorg

Dit is een goede keuze voor jou als:

 • Je een diploma ‘Begeleider kinderopvang’ wilt behalen;
 • Je creatief bent;
 • Je met plezier omgaat met elk kind;
 • Je anderen graag animeert;
 • Je zowel initiatief kunt nemen als verantwoordelijkheid kunt dragen;
 • Je de nadruk wilt leggen op het pedagogisch aspect van de omgang met kinderen en hun thuismilieu;
 • Je kinderen zowel individueel als in groep pedagogisch wilt begeleiden;
 • Je opvang en begeleiding voor kinderen wilt organiseren;
 • Je na je studie aan de slag wilt in knelpuntberoepen als kinderbegeleider in de groepsopvang of buitenschoolse kinderopvang;
 • Je na je studie aan de slag wilt als onthaalouder (gezinsopvang) of als kinderverzorger in de kleuterklas;
 • Je na je 7de leerjaar je studie wil voortzetten in de volgende opleidingen: ‘HBO5 orthopedagogie’, ‘Se-n-se leefgroepenwerking’ of ‘Professionele bachelor kleuteronderwijs of lager onderwijs’.

Hieronder vind je een overzicht van de vakken die je in deze richting krijgt en hoeveel lesuren per week.

Lestabel:

  Algemene vakken
6u Project algemene vakken
2u Frans
2u Expressie
2u Levensbeschouwing
2u Lichamelijke opvoeding

  Specifieke vakken
1u Verzorging
4u Opvoedkunde
1u Praktijk verzorging
2u Praktijk opvoedkunde
6u Stages opvoedkunde
4u Stages verzorging

 
Totaal aantal lesuren per week: 32.

Terug naar het overzicht