Terug naar het overzicht

ZEVENDE NAAMLOOS LEERJAAR
(
Vanaf 1 september 2020)

Het 7de naamloos leerjaar Voorbereidend jaar Hoger Onderwijs is een theoretische richting die je na na het 7de jaar BSO voorbereidt op verdere studies. Het 7de naamloos leerjaar wil BSO-leerlingen namelijk met een grotere kans op succes laten doorstromen naar een bachelor- of graduaatsopleiding in het hoger onderwijs. Je week bestaat uit 28 lesuren, waaronder vijf uren wiskunde, vier uren Nederlands en drie uren natuurwetenschappen. Voor die vakken wordt het niveau van de TSO-eindtermen nagestreefd. Je wordt intensief theoretisch klaargestoomd om de stap naar het hoger onderwijs te kunnen zetten. Het aantal leerlingen in dit 7de naamloos leerjaar wordt bewust beperkt gehouden om maximale gedifferentieerde begeleiding te kunnen bieden.

Dit is een goede keuze voor jou als:

Je de praktische, concrete aanpak die eigen is aan het BSO kunt omzetten in een meer theoretische en abstracte benadering;

 • Je over voldoende theoretisch-intellectuele capaciteiten en motivatie beschikt om een 7de jaar met vooral algemeen vormende vakken aan te willen en te kunnen vatten;
 • Je aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet:
  • Je bent houder van een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad BSO;
  • Je bent houder van het diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een 7de specialisatiejaar BSO.

Hoe kun je je inschrijven? 

  1. Neem contact op met de school en laat je gegevens alvast noteren nadien bezorgen we je een link om een intakeformulier in te vullen.
  2. Je brengt je studieresultaten (synthese-rapporten) van de laatste 4 schooljaren mee. 
  3. Tijdens dit intakegesprek wordt er aan de hand van je studieloopbaan en je ingevulde vragenlijst nagegaan of je beschikt over voldoende theoretisch-intellectuele capaciteiten en over de nodige motivatie om dit voorbereidend jaar hoger onderwijs (VHO) te kunnen aanvatten.

Lestabel:

  Algemene vakken
4u Nederlands
3u Engels
3u Frans
4u+1u Wiskunde + remediëren
3u Natuurwetenschappen
3u+3u Maatschappelijke vorming
2u Levensbeschouwing
2u Lichamelijke opvoeding

Totaal aantal lesuren per week: 28

Terug naar het overzicht