Schoolraad

Beste ouder, vriend van atheneum Alicebourg, collega,

Wie mee vorm wil geven aan het beleid van de school, kan zich kandidaat stellen voor de schoolraad.

De schoolraad bestaat uit 3 ouders, 3 personeelsleden, 2 leerlingen en 2 leden uit het bredere socio-economische en culturele milieu. De huidige schoolraad werd samengesteld op 1 april 2017. De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar. De nieuwe schoolraad start op 1 april 2021.

Wij doen een oproep naar geëngageerde en enthousiaste ouders, personeelsleden of sympathisanten van de school om via deze adviesraad het schoolbeleid mee te willen uitwerken.

De infobrochure over de werking van de schoolraad vindt u hier.

U kan zich aangetekend of tegen ontvangstbewijs aan de voorzitter kandidaat stellen uiterlijk op 31 oktober 2020 via dit document. Personen uit de socio-economische en culturele milieus dienen hun kandidatuur voor coöptatie in uiterlijk op 1 februari 2021.

Voorzitter van het kiesbureau :
Godelieve Leenders
Koning Albertlaan 58
3620 Lanaken

Veel dank bij voorbaat.