Studiekeuzebegeleiding

Een goede studiekeuze verhoogt je slaagkansen! 

Onze studiekeuzebegeleiding gebeurt op basis van meerdere pijlers:

 • brede basiszorg op de klasvloer en binnenklasdifferentiatie
 • uitgebreide vakcommentaar bij evaluaties
 • uitgebreide vakcommentaar op rapporten
 • regelmatig advies van de klassenraad om je te helpen bij de keuze van een richting en onderwijsvorm die aansluit bij jouw persoonlijke talenten en interesses
 • 4 oudercontacten (oktober, december, voorjaar, juni)
 • dagelijkse opvolging van studieresultaten in Smartschool
 • Project HorizonTaal in de 1ste graad
 • brede eerste graad met modules om te proeven in het eerste leerjaar en basisopties om talenten te ontdekken en te ontwikkelen in het tweede leerjaar
 • infobeurs voor graadsovergangen van het tweede naar het derde leerjaar en van het vierde naar het vijfde leerjaar
 • Vanaf de 3de graad: tijdig informatie en advies voor mogelijke bachelor- of masteropleidingen en doorstroom naar de arbeidsmarkt voor diplomajaren
 • jaarlijkse infosessies van de VDAB i.v.m. HBO5-opleidingen, graduaatsopleidingen en solliciteren voor richtingen in de arbeidsfinaliteit
 • jaarlijkse deelname aan de opleidingsbeurs Sid-in voor richtingen in de doorstroom en dubbele finaliteit.
 • Leerlingbegeleiding Atheneum Alicebourg
 • Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB Nova) (vestiging op ons schooldomein) voor ondersteuning en advies