Studiebegeleiding

Via een brede basiszorg op de klasvloer dragen we studiebegeleiding hoog in het vaandel. 

Zo is er voor de eerstejaars:

 • dagelijks een uur huiswerkstudie tijdens het 8ste lesuur;
 • een extra uur Nederlands voor begrijpend lezen en schrijven;
 • integratie van leren leren in alle vakken;
 • taalscreening en remediëring voor Nederlands;
 • 2 uren per week om naar keuze te verdiepen of te remediëren voor wiskunde, Frans en Nederlands.

Praktisch:

Deze lessen gaan door op woensdagmiddag, je hebt de keuze uit 2 momenten:

 • Van 12u30 tot 13u20
 • Van 13u30 tot 14u20

Er voor iedereen:

 • studiebegeleiding;
 • extra online oefeningen voor de meeste vakken;
 • een studieremediëringsplan bij jaartekorten;
 • een infobeurs bij graadsovergangen;
 • oudercontacten;
 • het digitaal puntensysteem Skore™ in Smartschool waardoor ouders en leerlingen permanent de punten kunnen volgen;
 • het team Leerlingbegeleiding Atheneum Alicebourg;
 • het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB Nova) voor advies en begeleiding op maat: tel. 089/71.43.10.