Limburg STEM’t af! als concept.

‘Limburg STEM’t af!’ is een project gestart voor onderwijs en bedrijfsleven met een duurzame ambitie om voor Limburgse technologische talenten nieuwe werkvormen te creëren die leiden tot een vlotte aansluiting naar de arbeidsmarkt. In schooljaar 2016-2017 hebben we met onze scholen tijdens de STEM-expeditie kennis en expertise gedeeld rond de transitiegebieden tussen scholen en incubatoren. Tijdens schooljaar 2017-2018 werd de opgedane kennis en expertise vertaald in een concrete projecten en werd er geëxperimenteerd in dialoog. Er werd een straf team gevormd binnen onze school en ondernemingen. In 2018-2019 schakelden we naar nieuwe samenwerkingsvormen tussen onderwijs en ondernemingen. We ondersteunden onze leerkrachten om leerlingen niet alleen klaar te stomen voor een job, maar ook voor de toekomst. Opnieuw werden er straffe teams gevormd die samenwerkten als partners aan maatschappelijk relevante projecten waarin leren en groeien centraal stonden.

Onze beroepsgerichte richting verzorging en hout werkten samen met ondernemingen, maar door te werken aan levensechte opdrachten of maatschappelijke relevante opdrachten, werd er vooral in de diepte samengewerkt met ondernemingen. Ook nu opnieuw wordt er interdisciplinair samengewerkt en creëren we leeromgevingen waar zowel de technische als 21ste eeuwse vaardigheden versterkt worden voor zowel de leraren als leerlingen.

Het project dat GO! atheneum Alicebourg voor zijn rekening nam, was een zeer goede samenwerking tussen woonzorgcentrum 3 Eiken Foyer De Lork seniorencampus, de leerlingen van het 6 de jaar verzorging (bso) en het 6 de jaar hout (bso) om een bestaande kamer om te vormen tot een veilige en duurzame snoezelkamer voor zorgvragers met gevorderde dementie. Bij de realisatie van dit project, waren de leerlingen zeer enthousiast en gemotiveerd. Heel wat van de bewoners van het woonzorgcentrum komen uit de omgeving van Lanaken, er werd gewerkt met bewegende beelden van Lanaken, ook werd er bestudeerd of er kon gewerkt worden met een waterpartij.

Alvast bedankt aan ons straf team.


Terug naar de vorige pagina