Vrije keuze van levensbeschouwelijke overtuiging

In alle studierichtingen krijg je twee uur per week een levensbeschouwelijk vak. De keuze van (filosofische) levensbeschouwelijke leer is vrij naargelang jouw overtuiging.

Je kan kiezen uit de volgende cursussen levensbeschouwing die we in onze school aanbieden:

 • Rooms-Katholieke godsdienst
 • Protestants-Evangelische godsdienst
 • Niet-confessionele zedenleer
 • Islamitische godsdienst
 • Israëlitische godsdienst
 • Grieks-Orthodoxe godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst

Een woordje uitleg door een vakleerkracht:

 • Wat is protestants-evangelische godsdienst?
  Je bent jong, je denkt na over je leven, over wat goed is en kwaad, over de keuzes die je moet maken. Tijdens de lessen protestants-evangelische godsdienst krijg je de kans om op zoek te gaan naar antwoorden. Dat doe je samen met je klasgenoten en onder leiding van de leerkracht PEGO. In deze lessen staat de Bijbel centraal en word je uitgedaagd om je eigen mening te vormen.

 • Kiezen voor niet-confessionele zedenleer is kiezen voor een levensbeschouwelijk vak, dat vertrekt van de eigen leefwereld. Vanuit een brede waaier van themavelden wordt de leerling begeleid naar het ontdekken van de eigen waarden en normen, georiënteerd op het vrijzinnig humanisme. Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing( geen godsdienst!) gericht op vrijdenken, zingeving en menswaardigheid. De rechten van de mens zijn ons referentiekader. Het geloof in de mens staat centraal.

 • De lessen Islamitische godsdienst nodigen de jongeren uit om te genieten van de kennis, het begrip, de wijsheid en de verlichting die de Koran hen in deze 21ste -eeuwse kennismaatschappij biedt.

 • De Rooms-Katholieke Godsdienst is een godsdienstige levensbeschouwing, waarbij wij geloven in God/Christus. De leerlingen maken kennis met onderdelen van het Christendom zoals christelijke rituelen, teksten, symbolen en feesten. De leerlingen leren rituelen kennen zoals o.a. het brood breken waaruit de aanwezigheid van God blijkt, wat het sacrament van de eucharistie wordt genoemd. Wanneer ze te communie gaan, ontvangen zij een hostie, symbool voor het lichaam van Christus.
  Wij hopen dat doorheen onze godsdienstlessen de leerlingen zich durven open te stellen voor wat vreemd voor hen is en dat zij hun plaats hierin zoeken. Dat zij een eigen visie ontwikkelen hoe zij het geloof zien en beleven en in dialoog kunnen gaan met anderen die anders denken. 

 • De orthodoxe kerk behoort tot het christendom. Het woord orthodox betekent "de juiste aanbidding, de juiste leer". De orthodoxen zijn vasthoudend aan de leer en traditie, geloven in één God die de Heilige Drieeënheid vormt. ( God, Jezus Christus en Heilige Geest). De Kerk is het huis van God, het volk van God en Lichaam van Christus.
  Iconen zijn Liturgische werken, ze openbaren Gods waarheid en vormen samen met de hymnen en belangrijke bron van ons geloof.