Elke leerling krijgt een laptop van de school gratis in bruikleen voor zijn of haar schoolwerk. 

De leerlingen worden verwacht deze laptop elke dag opgeladen mee naar school te brengen voor gebruik in de klas.

Op elke laptop zit een onderhoudscontract van een externe partner. Voor deze verplichte service betaal je in de schoolfactuur 25€ per jaar. De juiste bepalingen van de service kan je nalezen in ons schoolreglement. 

Meer info over onze interne ICT helpdesk kan je hier vinden.