Goede afspraken, goede vrienden

Wij willen jongeren een goede en degelijke basis meegeven voor de toekomst.

We gaan er prat op dat we een school met gepaste discipline zijn die jongeren de juiste morele en maatschappelijke waarden, en een goede ingesteldheid bijbrengt. Alicebourger ben je niet even, maar voor de rest van je leven.

Wij vinden het dan ook belangrijk om duidelijke afspraken te maken en de nodige regels op te leggen.