Onze visie

  • Kinderen naar volwassenheid leiden is een verantwoordelijkheid van ons allen.
  • Samenwerking tussen de school, het personeel, de ouders en externe organisaties is het noodzakelijk fundament voor de geestelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling. 
  • Elk kind is uniek. Als school hebben wij dan ook aandacht voor de ontwikkeling van de individuele talenten van elke kind.
  • Welbevindenrespect voor elkaar en hoogstaand onderwijs zijn de waarden die we nastreven.

De Aliceboom

Ons schooldomein staat letterlijk vol met sterke bomen. Dat is ook wat wij als school nastreven in de ontwikkeling van het kind.
Allen werken wij mee aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van onze leerlingen.