Onze school heeft een eigen team van leerlingbegeleiders dat zorgt voor:

 • een optimale begeleiding en ondersteuning van de leerling op socio-emotioneel en studiegebied
 • een goede communicatie tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en externe partners

De leerlingbegeleider is, naast de vakleerkracht en de klassendirecteur, het aanspreekpunt voor zowel leerling als ouder.

Je kan de leerlingbegeleiding contacteren voor:

  • studiebegeleiding en specifieke leerondersteuning;
  • problemen met een leervak, een leerkracht, een klas;
  • advies om van studierichting te veranderen;
  • leerstoornissen;
  • welbevinden op school;
  • pesten;
  • problemen thuis;
  • spijbelen;
  • schoolmoeheid;
  • ...

CLB (centrum voor leerlingbegeleiding) Nova

Naast onze eigen leerlingbegeleiding is er ook het CLB Nova. Dit is een onafhankelijke instantie die gratis advies en ondersteuning biedt.

CLB Nova heeft een vestiging op ons schooldomein.

CLB Nova is bereikbaar via tel. 089/71 43 10 en via CLBchat.be.

Meer info? zie www.go-clb.nova.be

Gelijke onderwijskansen

Onze school krijgt van het ministerie van Onderwijs uren ter beschikking om te werken rond gelijke onderwijskansen, afgekort tot GOK. 

Een kernteam neemt initiatieven om gelijke onderwijskansen en extra aandacht te bieden aan jongeren met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden, en dit met de bedoeling om hen maximale kansen te bieden op een succesvolle schoolloopbaan.

Het hele schoolteam (GOK-team, leerkrachten, leerlingbegeleiding, CLB, ondersteuners en directie) werkt samen aan het gelijke onderwijskansenbeleid. Dit gebeurt tijdens de lessen, maar ook tijdens projecten en andere initiatieven.