Tweede graad

Klik op de klas voor de lestabellen.

Domein 

3de en 4de jaar

(Volgens de onderwijshervorming)

Finaliteit

Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn

Dubbele finaliteit

Zorg en welzijn

Arbeidsmarktgerichte finaliteit
STEM

Mechanica STEM

Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Hout STEM


Economie en organisatie

Bedrijf en organisatie

Dubbele finaliteit

Organisatie en logistiek

Arbeidsmarktgerichte finaliteit
Domeinoverschrijdend Humane wetenschappen Doorstroom finaliteit

Natuurwetenschappen

Economische wetenschappen

!!! Nieuw !!! Moderne talen

Latijn

 

 

In het 4de jaar beginnen we vanaf schooljaar 2022 - 2023 met de nieuwe indeling van de studierichtingen in studiedomeinen volgens de onderwijshervorming.

We onderscheiden hierin 3 finaliteiten:

Doorstroom finaliteit:
Dit zijn de vroegere ASO en sommige TSO richtingen. Deze bereiden de leerling voor op verder studeren in het hoger onderwijs. In Nederland kunnen we dit vergelijken met het VWO.

Arbeidsmarktgerichte finaliteit:
Dit zijn de vroegere BSO richtingen. Deze bereiden de leerling voor op de arbeidsmarkt. In Nederland kunnen we dit vergelijken met vmbo 2de graad en mbo 3de graad.

Dubbele finaliteit:
Dit zijn de vroegere TSO richtingen. Deze bereiden de leerling zowel voor op verder studeren in het hoger onderwijs als op de arbeidsmarkt. In Nederland kunnen we dit vergelijken met TL, mavo en havo.