Update Corona

communicatie ouders en leerlingen 17 maart 2020 UPDATE Coronamaatregelen:

De eerste schooldag-met-coronamaatregelen is achter de rug. Dankzij de indrukwekkende inzet van ons hele personeelsteam is de opvang van start gegaan, werd overlegd met collega’s, werden taken klaargezet voor de leerlingen.

Dat er nog veel vragen zijn, is niet meer dan logisch.

  • Wij blijven op school opvang voorzien voor alle gezonde leerlingen van wie de ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien. Ook al waren er gisteren en vandaag weinig leerlingen aanwezig, dat betekent niet dat de ouders ook voor de komende dagen en weken altijd een oplossing hebben.
  • Wij blijven in de opvang rekening houden met richtlijnen rond hygiëne, afstand etc.
  • Daarom kunt u online het opvangdocument invullen zodat we in staat zijn dit tijdig te organiseren. https://forms.gle/3pCnGzmpouvm2VMo8
  • Indien nodig werken wij met een minimale bezetting ter plekke en dit om de veiligheid van elke persoon te garanderen.
  • Indien er geen leerlingen aangemeld zijn vóór 18 u ‘s avonds dan blijft de school gesloten de dag erna.
  • Indien u niet beschikt over een pc, kan u kan u, voor de periode dat de school gesloten is, een Chromebook ontlenen tegen een borgsom van 150€. Om hiervan gebruik te maken kan u een e-mail sturen aan ict@ktalanaken.be. Een medewerker zal u dan contacteren om de praktische afspraken te maken.

Het hele team blijft echter thuis stand-by en is per mail in Smartschool bereikbaar van 8u15 tot 15u15.

Onze dienstverlening blijft dus verzekerd via mail. Ook via het algemeen telefoonnummer 089 71 49 49 kunt u onze medewerkers bereiken. We nemen het zekere voor het onzekere en leggen onszelf huisarrest op. We weten niet wat er op ons afkomt. Gezond blijven! Dat is de opdracht voor de komende weken. Wij roepen dan ook alle ouders en leerlingen op om met grote voorzichtigheid en verantwoordelijkheidszin de richtlijnen op te volgen en geen fysiek contact 2 met elkaar te zoeken. De aanpak in de Europese landen verschilt jammer genoeg. Iedereen wil echter Italiaanse toestanden vermijden. In België werd gisteren melding gemaakt van 11 besmette baby’s en kleuters. Geen enkele leeftijdsgroep blijft gespaard. Onderschatting van de situatie kost mogelijk mensenlevens. Met vriendelijke groeten Lieve Leenders directeur atheneum Alicebourg Lanaken

Update Corona