SPECIALISATIE - HET NAAMLOOS ZEVENDE LEERJAAR

Algemene omschrijving van de richting 7 VHO = Voorbereiding Hoger Onderwijs

  • De invulling die we geven aan een zevende leerjaar VHO is erop gericht om de leerlingen van het bso met meer kans op succes door te laten stromen naar het hoger onderwijs : professionele bachelor of graduaat.
  • Het is dus nodig om de praktische, concrete aanpak die eigen is aan het bso om te zetten in een meer theoretische en abstracte benadering, nodig om het hoger onderwijs te kunne volgen.
  • Je beschikt over de intellectuele capaciteiten en de motivatie om een 7de jaar met vooral algemeen vormende vakken aan te vatten. Zo bevat de lessentabel o.a. vijf uren wiskunde, vijf uren Nederlands en drie uren natuurwetenschappen. Voor deze vakken wordt ernaar gestreefd je op het niveau van de tso-eindtermen te brengen.
  • Het is een theoretische richting die leerlingen voorbereidt op verder studeren. Deze richting is ideaal voor leerlingen die omwille van persoonlijke redenen (ziekte, thuissituatie, ex-Okan leerlingen, sociale of economische omstandigheden,…) een beroepsrichting volgden.

Kijk bij studiemogelijkheden voor meer informatie.

SPECIALISATIE - HET NAAMLOOS ZEVENDE LEERJAAR