Meer dan 50.000 deelnames aan live sessies in Atheneum Alicebourg

Covid-19 en de daaraan gekoppelde sluiting van de scholen heeft er de voorbije maanden voor gezorgd dat het Atheneum Alicebourg alternatieve manieren van lesgeven moest zoeken. Het online platform Smartschool en haar live sessies zijn hierbij een redmiddel gebleken. Via deze virtuele weg was er dagelijks contact mogelijk tussen leerkrachten en leerlingen en konden de eindtermen van de betrokken vakken bereikt worden.

Live sessies werden voornamelijk gebruikt bij de preteaching methode, maar waren ook een troef tijdens de lessen op school. Op deze manier heeft het GO! Atheneum Alicebourg, sinds de invoering van de coronamaatregelen, de kaap van 50.000 individuele live sessies overschreden. Ouders en leerlingen waren uitermate tevreden over deze manier van werken. Ook de leerkrachten waren tevreden, hoewel het voor hen een zeer intensieve werkwijze is qua lesvoorbereiding, evaluatie en het geven van feedback. Net als de leerlingen verdienen ook zij dus een pluim voor hun aanpassingsvermogen, zo vindt de school.

Meer dan 50.000 deelnames aan live sessies in Atheneum Alicebourg