Atheneum Alicebourg slaat een brug tussen het BSO en het hoger onderwijs

Atheneum Alicebourg slaat een brug tussen het BSO en het hoger onderwijs

14/05/2020 om 13:35 door Leerkrachten Atheneum Alicebourg

LANAKEN - Vanaf 1 september 2020 zal Atheneum Alicebourg extra inspelen op de noden van de toekomst door een nieuwe studierichting ‘Voorbereidend jaar hoger onderwijs’ in te richten. Deze studierichting zal naar invulling en aanpak uniek zijn in de regio en zal leerlingen met een praktische achtergrond voorbereiden om toch een meer theoretische opleiding in het hoger onderwijs aan te vatten.

Vanaf september 2020 start Atheneum Alicebourg met een ‘Voorbereidend jaar hoger onderwijs’ als schakeljaar naar het hoger onderwijs. Officieel heet deze richting ‘naamloos 7de jaar’. Wij gaan echter de naam ‘Voorbereidend jaar hoger onderwijs’ (VHO) hanteren omdat dit duidelijk het doel en de invulling van deze nieuwe richting weergeeft.
Veel leerlingen die in het BSO afstuderen (de arbeismarktfinaliteit) hebben de ambitie om nog verdere studies in het hoger onderwijs aan te vatten, maar beginnen hier niet aan omdat op dit moment de slaagcijfers voor dit traject erg laag liggen. Ze missen immers een groot deel van de basiskennis en verwerkingsvaardigheden die de leerlingen uit het ASO en TSO (de doorstroom- en dubbele finaliteit) wel hebben meegekregen. Ook de aangepaste studiehouding en het hogere leertempo noodzakelijk voor het hoger onderwijs vormen vaak een struikelblok.
Om deze leerlingen hun slaagkansen te verhogen willen wij als school hier op voorhand en binnen een vertrouwde omgeving aan werken. De beroepsvaardigheden die de leerlingen de voorbije jaren aangeleerd kregen zullen aangevuld worden met bijkomende vaardigheden zoals uitbreiding van hun basiskennis, verwerkingsvaardigheden, een hoger leertempo, …
Met deze nieuwe richting helpt onze school de leerlingen om de overstap te maken naar het hoger onderwijs: in kleine groepjes leren de leerlingen stelselmatig de leerstof te benaderen op een meer theoretische en abstracte manier. Wij starten op een niveau dat aansluit op het kennen en kunnen dat van leerlingen met een BSO-achtergrond verwacht mag worden en geven een doorgedreven basisvorming wiskunde, talen, wetenschappen, ... om zo op het einde van het schooljaar de TSO-eindtermen te behalen voor o.a. talen, wiskunde en wetenschappen.
Dit ‘Voorbereidend jaar hoger onderwijs’ is vooral gericht op leerlingen die het 7e specialisatiejaar succesvol afgelegd hebben, maar ook leerlingen die het getuigschrift van het 6e jaar BSO behaald hebben, kunnen aan deze opleiding beginnen.
We spelen hier nu al mee in op de onderwijshervormingen die nog op til zijn anno 2025-2026 waarbij alleen BSO-leerlingen die een naamloos 7e jaar gevolgd hebben nog toegang zullen krijgen tot een hogeschool of universiteit.

Heb je nog vragen of lijkt deze studierichting jou interessant? Kom dan zeker eens kijken op onze Digitale Opendeurdag op 24 mei 2020. Je kan een digitale rondleiding volgen en er is de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek.
Ook onze andere nieuwe richtingen ‘Zorgkundige Duaal’ en ‘Omsteller verspanner Duaal’ zullen op die dag extra in de kijker gezet worden.

Atheneum Alicebourg slaat een brug tussen het BSO en het hoger onderwijs