3de graad matrix

Derde graad

Klik op de klas voor de lestabellen.

 

Vanaf schooljaar 2021 - 2022 beginnen we met de nieuwe indeling van de studierichtingen in studiedomeinen en finaliteiten volgens de onderwijshervorming.

ASO (huidig systeem in 3de graad) wordt doorstroom finaliteit:
Deze studierichtingen bereiden de leerling voor op verder studeren in het hoger onderwijs. In Nederland kunnen we dit vergelijken met het VWO.

BSO (huidig systeem in 3de graad) wordt arbeidsmarktgerichte finaliteit:
Deze studierichtingen bereiden de leerling voor op maatschappelijke deelname en op de arbeidsmarkt. In Nederland kunnen we dit vergelijken met  vmbo 2de graad en mbo 3de graad.

TSO (huidig systeem in 3de graad) wordt dubbele finaliteit:
Deze studierichtingen bereiden de leerling zowel voor om verder te studeren in het hoger onderwijs als op maatschappelijke deelname en de arbeidsmarkt.  In Nederland kunnen we dit vergelijken met TL, mavo en havo.