Terug naar het overzicht

Wetenschappen – wiskunde

Dit is een goede keuze voor jou als:

 • je een brede interesse hebt voor wetenschappen in het algemeen.
 • je grote belangstelling hebt voor de wereld van de wiskunde enerzijds en de verklaring van natuurverschijnselen anderzijds,
 • je logisch en probleemoplossend wil denken en voldoende doorzettingsvermogen hebt om die denkprocessen in een strak theoretisch kader te kunnen plaatsen,
 • je zelfstandig informatie kan opzoeken en verwerken en je over voldoende sociale vaardigheden beschikt om in groep samen te werken. Dit is noodzakelijk om de leerlingenproeven goed te kunnen uitvoeren en verslagen te schrijven,
 • je aanleg hebt voor het oplossen van wiskundige en wetenschappelijke problemen,
 • je het zoeken naar oplossingen boeiend vindt,
 • je nauwgezet en methodisch kan werken bij het uitvoeren van proeven,
 • je inventief en creatief met wiskundige problemen kunt omgaan,
 • je heel wat tijd in je studie wil investeren en je regelmatig kan studeren,
 • je een studierichting zoekt die vlot aansluit op alle vormen van hoger onderwijs met een belangrijk natuurwetenschappelijk vakkenpakket (geneeskunde, tandheelkunde, master in wetenschappen of statistiek, …)
 • je bereid bent te werken met leerstof van een hoger abstractieniveau,
 • je aandacht hebt voor samenhang tussen verschillende items van leerstof,
 • je aandacht hebt voor bewijsvoering,
 • je kritisch bent ten opzichte van de gevolgde oplossingsprocessen.

Dit is ook de ideale richting voorbereiding op ingenieursstudies.

Hieronder vind je een overzicht van de vakken die je in deze richting krijgt en hoeveel lesuren per week.

Lestabel:

  Algemene vakken
4u Nederlands
3u Frans
2u Engels
7u Wiskunde
2u Fysica
2u Biologie
2u Chemie
2u Aardrijkskunde
2u Geschiedenis
2u Levensbeschouwing
2u Lichamelijke opvoeding

  Specifieke vakken
2u WW chemie/biologie


Totaal aantal lesuren per week: 32.

Terug naar het overzicht