Terug naar het overzicht

Sociale en technische wetenschappen

Dit is een goede keuze voor jou als:

  • je praktisch ingesteld bent en je na het secundair onderwijs nog verder wil studeren,
  • je geïnteresseerd bent in de wisselwerking tussen mens en maatschappij
  • je interesse hebt voor een concrete benadering van de natuurwetenschappen, gezondheid en voeding,
  • je bereid bent om actief en onderzoekend te leren,
  • je waarnemingen, gegevens en verbanden schematisch, schriftelijk en mondeling kan verwoorden en kan werken met grafieken, tabellen en formules
  • je correct en nauwkeurig gebruik kan maken van wetenschappelijke terminologie
  • je vertoont interesse in menselijk gedrag (opvoedkunde)

Hieronder vind je een overzicht van de vakken die je in deze richting krijgt en hoeveel lesuren per week.

Lestabel:

  Algemene vakken
3u Nederlands
2u Frans
2u Engels
2u Wiskunde
1u Aardrijkskunde
1u Geschiedenis
2u Levensbeschouwing
2u Lichamelijke opvoeding

  Specifieke vakken
9u Huishoudkunde / opvoedkunde / praktijk huishoudkunde (PV / TV)
2u Toegepaste biologie + biologie
3u Toegepaste chemie
1u Toegepaste fysica
2u Toegepaste economie
2u Muzikale opvoeding (5STW)
2u Plastische opvoeding (6STW)


Totaal aantal lesuren per week: 34.

Terug naar het overzicht