Terug naar het overzicht

Moderne talen – wetenschappen

Dit is een goede keuze voor jou als:

 • Je een brede interesse hebt voor wetenschappen in het algemeen;
 • Je logisch en probleemoplossend denkt;
 • Je over voldoende doorzettingsvermogen beschikt om denkprocessen in een strak theoretisch kader te kunnen plaatsen;
 • Je zelfstandig informatie kan opzoeken en verwerken;
 • Je heel wat tijd in je studie wilt investeren;
 • Je bereid bent met de nodige regelmaat te werken;
 • Je voldoende sociale vaardigheden hebt om efficiënt in groep te kunnen samenwerken;
 • Je interesse hebt voor zowel biologie, chemie als fysica;
 • Je wil zoeken naar de orde, samenhang en structuur van de wereld rondom jou;
 • Je een specifieke belangstelling hebt voor het verklaren van natuurverschijnselen;
 • Je bereid bent om logisch en kritisch na te denken;
 • Je problemen steeds procesmatig wilt oplossen. Dat houdt in dat je het probleem eerst voor jezelf omschrijft, dat je nadien mogelijke oplossingen vooropstelt en dat je aan de hand van onderzoek, vergelijking en een logische benadering tot een oplossing komt;
 • Je methodisch en nauwkeurig werkt;
 • Je voldoende motorische aanleg bezit voor proefondervindelijk onderzoek;
 • Je zowel schriftelijk als mondeling gegevens en processen nauwkeurig kunt verwoorden;
 • Je graag met tabellen, grafieken, schema’s en formules werkt;
 • Je moderne talen als een middel ziet om de wetenschappelijke literatuur onder de knie te krijgen;
 • Je graag talen studeert en er ook goed in bent;
 • Je een literaire belangstelling hebt;
 • Je met de studie van de moderne talen wilt doordringen tot ons cultureel erfgoed en tot onze eigen literatuur.

Hieronder vind je een overzicht van de vakken die je in deze richting krijgt en hoeveel lesuren per week.

Lestabel:

  Algemene vakken
4u Nederlands
4u Frans
3u Engels
5u Wiskunde
2u Fysica
2u Biologie
2u Chemie
2u Aardrijkskunde
2u Geschiedenis
2u Levensbeschouwing
2u Lichamelijke opvoeding

  Specifieke vakken
 2u Duits


Totaal aantal lesuren per week: 32.

Terug naar het overzicht