Terug naar het overzicht

Latijn – wiskunde

Dit is een goede keuze voor jou als:

  • je de Latijnse schrijvers in de oorspronkelijke taal wil lezen en een grote interesse hebt voor de Romeinse cultuur die de onze in ruime mate heeft beïnvloed,
  • je sterk abstract – theoretisch bent ingesteld, met een uitgesproken belangstelling voor het opstellen van structuren en het zoeken naar oplossingen voor problemen zowel in wiskunde als in taal
  • je in je studiepakket verlangt naar een evenwicht tussen de exact-wetenschappelijke en de verbaal-literaire component,
  • je genuanceerd en kritisch denken belangrijk vindt,
  • je voldoende inzet en doorzettingsvermogen vertoont,
  • je beschikt over een scherp inzicht in de systematiek van de wiskunde en je niet afgeschrikt wordt door een theoretische benadering van de leerstof
  • je heel wat tijd in je studie wil investeren en regelmatig kan werken,
  • je denkt aan verdere studies op literair-wijsgerig of wiskundig-wetenschappelijk vlak (bv. filologie, rechten, wiskunde…).

 Deze klassieke studie heeft tot doel de leerlingen in staat te stellen:

  • hogere studies aan te vatten, dankzij de zin voor nauwkeurigheid, grondigheid, doorzettingsvermogen, systematisch werken, voortdurende analyse en synthese, kritisch oordelen, zelfstandig werken en samenwerken,
  • hun leven in te richten in harmonie met zichzelf, met hun omgeving en de wereld waarin zij leven.

Hieronder vind je een overzicht van de vakken die je in deze richting krijgt en hoeveel lesuren per week.

Lestabel:

  Algemene vakken
4u Nederlands
3u Frans
2u Engels
7u Wiskunde
2u Fysica
1u Biologie
2u Chemie
1u Aardrijkskunde
2u Geschiedenis
2u Levensbeschouwing
2u Lichamelijke opvoeding

  Specifieke vakken
 4u Latijn


Totaal aantal lesuren per week: 32.

Terug naar het overzicht