Nieuw vanaf september 2021!

7 de leerjaar bso Duaal “interieurbouwer”

Studiegebied: Houtbewerking (vergelijkbaar met 7e jaar Industriële Houtbewerking)

 

 • Ben je iemand die het best leert vanuit de praktijk en ook graag een diploma haalt?
 • Beschik je over voldoende sociale vaardigheden?
 • Ben je arbeidsrijp en arbeidsbereid?
 • Ben je voldoende zelfredzaam en zelfstandig?

 

Dan is een duale opleiding geknipt voor jou!

 

 • Deze duale opleiding leidt je naast het diploma SO ook naar de beroepskwalificaties van “Interieurbouwer Duaal” waarmee je gegarandeerd aan de slag kunt in heel wat bedrijven.
 • De opleiding Interieurbouwer Duaal combineert studie met praktijkervaring waardoor je relevante werkervaring op bouwt.
 • Je volgt gedurende 1 schooljaar 16 uren les op school en 22 trajecturen op de werkplek.

 

In Limburg wordt deze richting slechts in 2 scholen aangeboden.

Wat leer je in het 7de leerjaar Duaal interieurbouwer ?

 • De eigen werkzaamheden voorbereiden en grondstoffen verwerken.
 • Houtbewerkingmachines in- en omstellen. Alsook CNC.
 • Onderdelen voor interieurelementen bewerken, vergaren en afmonteren.
 • Interieurelementen bevestigen en aansluiten aan elkaar of aan de ruwbouw.
 • Sanitaire en elektrische toestellen integreren.
 • Interieur onderdelen afwerken om interieur- of projectmeubilair (keukens, badkamers, dressings, winkel- en kantoorinrichtingen, ...) aan de hand van een werkopdracht te vervaardigen en te plaatsen.

 

Wat zijn je beroepsmogelijkheden?

 

Je kan volgende studiebewijzen behalen:

 • het diploma secundair onderwijs als je geslaagd bent voor je volledige duale opleiding (algemene + beroepsgerichte vorming).
 • het studiegetuigschrift van het 3e leerjaar van de 3e graad als je geslaagd bent voor je volledige duale opleiding (uitgereikt aan leerlingen die instromen vanuit 6ASO, TSO of KSO).
 • een bewijs van beroepskwalificatieals je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming maar niet voor de vakken van de algemene vorming.
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie gebaseerd is, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.
 • een bewijs van deelkwalificatieals je geslaagd bent voor een kleiner afgerond geheel uit een beroepskwalificatie. Ook deze deelkwalificaties hebben hun belang op de arbeidsmarkt.
  Niet elke beroepskwalificatie is opgedeeld in deelkwalificaties.
 • Een bewijs van competentie(s) als je enkele afzonderlijke competenties hebt behaald maar geen recht hebt op 1 van bovenvermelde studiebewijzen.
  Of als je bovenop een beroepskwalificatie nog andere bijkomende competenties bereikte.
 • De klassenraad beslist wat je krijgt en wanneer. Als zij vinden dat je opleiding is afgerond krijg je je studiebewijs. Dat is meestal op het einde van het schooljaar (30 juni)

 

Wat na "Interieurbouwer duaal" ?

 

 • Als je slaagt in dit specialisatiejaar, behaal je het diploma secundair onderwijs.
  Je kan beslissen te gaan werken maar je kan ook verder studeren. Dat kan op verschillende niveaus.
 • Je wordt  toegelaten tot alle 7e specialisatiejaren BSOvan hetzelfde studiegebied. Dit betekent niet dat in de praktijk alle overgangen gemakkelijk zijn.
 • Als je een specialisatiejaar wil volgen in een ander studiegebiedmoet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school.
 • Maar je kan ook verder studerenin Se-n-Se en in het hoger onderwijs (graduaten, professionele bachelor…). Niet elke overstap zal even makkelijk zijn. Bespreek dit vooraf met je trajectbegeleider of CLB.
 • Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

 

Lessentabel interieurbouwer

Vakken 

lesuur per week

levensbeschouwing

2

project algemene vakken (PAV)

6

Frans

2

lichamelijke opvoeding

2

traject begeleiding op school:

 

praktijk en theorie op school

4

totaal uren op school

16

trajecturen op werkplek 

22

totaal 

38 uren

 

Meer info: https://www.duaalleren.vlaanderen/interieurbouwer-duaal#more_info