Terug naar het overzicht

Economie - moderne talen

Dit is een goede keuze voor jou als:

 • Je geboeid bent door de economische actualiteit;
 • Je analytisch inzicht hebt en je bovendien niet afgeschrikt wordt door een theoretische benadering van de leerstof;
 • Je de vaardigheid hebt om wiskundige denkpatronen concreet op economische gegevens toe te passen;
 • Je vlot met abstract-theoretische leerstof overweg kunt;
 • Je heel wat tijd in je studie wil investeren;
 • Je bereid bent met de nodige regelmaat te werken;
 • Je zelfstandig informatie kunt opzoeken en verwerken;
 • Je voldoende sociale vaardigheden hebt om efficiënt in groep te kunnen samenwerken;
 • Je bereid bent om logisch en kritisch na te denken;
 • Je zowel schriftelijk als mondeling gegevens en processen nauwkeurig kunt verwoorden;
 • Je moderne talen als een middel ziet om de wetenschappelijke literatuur onder de knie te krijgen;
 • Je graag talen studeert en er ook goed in bent;
 • Je een literaire belangstelling hebt;
 • Je met de studie van de moderne talen wilt doordringen tot ons cultureel erfgoed en tot onze eigen literatuur.

Hieronder vind je een overzicht van de vakken die je in deze richting krijgt en hoeveel lesuren per week.

Lestabel:

  Algemene vakken
4u Nederlands
4u Frans
3u Engels
3u Wiskunde
1u Fysica
1u Biologie
1u Chemie
1u Aardrijkskunde
2u Geschiedenis
2u Levensbeschouwing
2u Lichamelijke opvoeding

  Specifieke vakken
4u Economie
2u CA economie/wiskunde
2u Duits


Totaal aantal lesuren per week: 32.

Terug naar het overzicht