Terug naar het overzicht

3de j. Natuurwetenschappen
4de j. Wetenschappen

Dit is een goede keuze voor jou als:

 • je de componenten wiskunde en wetenschappen stevig en evenwichtig wil uitbouwen
 • je een passie hebt voor natuurwetenschappelijke verschijnselen
 • je bereid bent om het wetenschappelijk denken aangeleerd in de eerste graad verder te ontwikkelen door middel van experimenten en onderzoeksprojecten
 • je bereid bent te reflecteren over je leren en je leerproces om zo uit te groeien tot een jonge wetenschapper
 • je wetenschappelijke vakterminologie correct kan toepassen en wil uitbreiden
 • je zowel logisch als kritisch kan denken
 • je bereid bent experimenten en waarnemingen precies en accuraat uit te voeren en problemen zowel theoretisch als praktisch te benaderen
 • je interesse hebt in het verwerken van digitale data, bekomen uit experimenten.
 • je data uit experimenten digitaal kunt verwerken en interpreteren
 • je een goede studiehouding hebt aangenomen en bereid bent dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie
 • je bij je eindrapport 1e graad A-stroom een meer dan gemiddeld cijfer voor wiskunde en wetenschappen behaalde en een behoorlijk cijfer voor de andere vakken (algemene vakken en talen)

Hieronder vind je een overzicht van de vakken die je in deze richting krijgt en hoeveel lesuren per week.

 

Lestabel:

  Algemene vakken
4u  Nederlands
3u Frans
3u Engels
5u Wiskunde
3u Fysica
3u Biologie
3u Chemie
1u Aardrijkskunde
2u Geschiedenis
1u Informatica
2u Levensbeschouwing
2u Lichamelijke opvoeding

Totaal aantal lesuren per week: 32.

Terug naar het overzicht