Nieuw vanaf september 2021!

Technologische wetenschappen eerste leerjaar van de tweede graad in het studiedomein STEM

Beschrijving van de studierichting

Technologische wetenschappen is een technisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom. Leerlingen krijgen hier een brede algemene vorming en een overwegend theoretische studie van de industriële technologie. Het specifiek gedeelte steunt op een algemene wetenschappelijke basis met focus op wiskunde, fysica en de technologische toepassingen ervan. Daarnaast besteden leerlingen veel aandacht aan de STEM-vaardigheden.

 

Leerlingenprofiel

Technologische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse en die in het bijzonder geïnteresseerd zijn voor wiskunde, wetenschappen en technologie (STEM). In deze studierichting werken leerlingen niet alleen met hun hoofd, maar gaan ze ook aan de slag met toepassingen in technologische realisaties.

 

Componenten van de opleiding Technologische wetenschappen

Eindtermen basisvorming Doorstroom

Specifiek gedeelte  Wiskunde en_Gevorderde wiskunde

Fysica en Gevorderde fysica: Elektromagnetisme, Elektrodynamica,: Elektronica , Mechanica,Constructieleer,Thermodynamica, Fluïdomechanica

STEM en Gevorderde STEM - Engineering

 

Overgang naar derde graad

 • Technologische wetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad: 
 • Technologische wetenschappen en Engineering
 • Informatica- en communicatiewetenschappen 
 • Mechatronica 
 • Bouw- en houtwetenschappen

 

Vervolgopleidingen na de derde graad:

 • Toegepaste wetenschappen,
 • Industriële wetenschappen en Technologie,
 • Productontwikkeling,
 • Wetenschappen (Informatica, Computerwetenschappen) /
 • Handelswetenschappen (Toegepaste informatica),
 • Industriële wetenschappen en Technologie,
 • Nautische wetenschappen
 • Onderwijs

Lessentabel:

3  TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

STUDIEDOMEIN STEM

 

TALEN

ENGELS

3

FRANS

3

NEDERLANDS

4

 

STEM

WISKUNDE + COMPUTATIONEEL DENKEN

5

NATUURWETENSCHAPPEN + STEM

3

 

MAATSCHAPPIJ
& CULTUUR

CULTUREEL BEWUSTZIJN & CULTURELE EXPRESSIE

1

HISTORISCH BEWUSTZIJN + MEDIAWIJSHEID

2

RUIMTELIJK BEWUSTZIJN

1

 

TECHNOLOGISCHE

WETENSCHAPPEN

ELEKTRICITEIT

2

MECHANICA

2

PROJECT STEM

3

 

LICHAMELIJK,GEESTELIJK & EMOTIONEEL BEWUSTZIJN

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

LEVENSBESCHOUWING

2

 

 

 

PAKKET TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

STEM - ICT

1

 

TOTAAL AANTAL LESUREN PER WEEK: 34