Terug naar het overzicht

3de j. Maatschappij en Welzijn

4de j. Sociale en technische wetenschappen

Dit is een goede keuze voor jou als:

  • je praktisch ingesteld bent en je na het secundair onderwijs nog verder wil studeren;
  • je geïnteresseerd bent in de wisselwerking tussen mens en maatschappij;
  • je interesse hebt voor een concrete benadering van de natuurwetenschappen, gezondheid en voeding;
  • je bereid bent om actief en onderzoekend te leren;
  • je waarnemingen, gegevens en verbanden schematisch, schriftelijk en mondeling kan verwoorden en kan werken met grafieken, tabellen en formules;
  • je correct en nauwkeurig gebruik kan maken van wetenschappelijke terminologie;
  • je hebt interesse in menselijk gedrag (opvoedkunde).

Hieronder vind je een overzicht van de vakken die je in deze richting krijgt en hoeveel lesuren per week.

Lestabel:

  Algemene vakken
4u Nederlands
3u Frans
2u Engels
3u Wiskunde
1u Fysica
1u Biologie
1u Chemie
3u Toegepaste natuurwetenschappen
1u Aardrijkskunde
1u Geschiedenis
1u toegepaste informatica
2u Levensbeschouwing
2u Lichamelijke opvoeding

  Specifieke vakken
7u

Huishoudkunde / opvoedkunde

1u

Muzikale opvoeding

1u

Plastische opvoeding

Totaal aantal lesuren per week: 34

Terug naar het overzicht