Nieuw vanaf september 2021!

Moderne talen in het eerste leerjaar van de tweede graad

Beschrijving van de studierichting

Moderne talen is een studierichting in de finaliteit doorstroom.

Leerlingen verdiepen in de eerste plaats hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijgen zij een extra vreemde taal, namelijk het Duits. Deze studierichting daagt hen tevens uit op basis van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Deze richting heeft een doorstroom finaliteit - domeinoverschrijdend 

 

Leerlingenprofiel

Deze studierichting is bestemd voor leerlingen met een brede talige en culturele interesse. Zij zijn hongerig naar talen, spreken graag talen, zijn nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt en willen weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is. Zij lezen ook graag en staan open voor allerlei vormen van literatuur.

 

Overgang naar derde graad

Moderne talen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad: 

 • Economie - Moderne talen 
 • Moderne talen - Wetenschappen 
 • Taal- en communicatiewetenschappen

 

Vervolgopleidingen na de derde graad:

 • Taal- en Letterkunde
 • Toegepaste taalkunde
 • Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen)
 • Oost-Europese talen en culturen
 • Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

Na Economie - Moderne talen :

 • Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen)
 • Politieke en Sociale wetenschappen
 • Rechten
 • Notariaat
 • Criminologische wetenschappen
 • Onderwijs
 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

3  MODERNE TALEN

DOMEINOVERSCHRIJDEND

 

TALEN

ENGELS

4

FRANS

4

NEDERLANDS

5

DUITS

1

 

STEM

WISKUNDE + COMPUTATIONEEL DENKEN

4

NATUURWETENSCHAPPEN + STEM

3

 

MAATSCHAPPIJ
& CULTUUR

CULTUREEL BEWUSTZIJN & CULTURELE EXPRESSIE

1

HISTORISCH BEWUSTZIJN + MEDIAWIJSHEID

2

RUIMTELIJK BEWUSTZIJN

1

 

LICHAMELIJK,GEESTELIJK & EMOTIONEEL BEWUSTZIJN

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

LEVENSBESCHOUWING

2

 

 

KEUZEPAKKETTEN

 

 

 

ECONOMIE

OF

LATIJN

OF

WETENSCHAPPEN

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIE

1

ECONOMIE

3

 

LATIJN

4

 

FYSICA

1

 

 

 

 

 

 

CHEMIE

1

 

 

TOTAAL AANTAL LESUREN PER WEEK: 32 / KEUZE LATIJN: 33