Terug naar het overzicht

Humane wetenschappen

Dit is een goede keuze voor jou als:

  • je graag met mensen omgaat;
  • je hebt een hoge interesse in alles wat de mens en samenleving aanbelangt;
  • je meer wil weten over mens en samenleving, over hoe mensen evolueren en welke invloed de omgeving kan hebben op een persoon;
  • je een brede interesse hebt voor cultuur en actualiteit;
  • je studeren niet ziet als een extra last, maar als een uitdaging, een sprong in een vertrouwde, maar vaak onbekende wereld;
  • je in die wereld inzicht wil krijgen door verbanden te ontdekken en kritische vragen te leren stellen;
  • je geleidelijk persoonlijke standpunten wil leren innemen;
  • je een goede studiehouding hebt aangenomen en bereid bent dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie.

 

Hieronder vind je een overzicht van de vakken die je in deze richting krijgt en hoeveel lesuren per week.

Lestabel:

  Algemene vakken
4u Nederlands
3u Frans
3u Engels
4u Wiskunde
1u Fysica
1u Biologie
1u Chemie
2u Aardrijkskunde
2u Geschiedenis
1u Informatica
2u Levensbeschouwing
2u Lichamelijke opvoeding

  Specifieke vakken
2u Gedragswetenschappen
2u Cultuurwetenschappen
1u Muzikale opvoeding
1u Plastische opvoeding

Totaal aantal lesuren per week: 32. 

Terug naar het overzicht