Terug naar het overzicht

Humane Wetenschappen

Humane Wetenschappen is de richting waar mens en maatschappij centraal staan. Binnen deze opleiding komen cultuur- en gedragswetenschappen uitgebreid aan bod. In die vakken maak je kennis met de verschillende takken van de menswetenschappen.

Net zoals de andere studierichtingen met een doorstroomfinaliteit ligt ook hier binnen de algemene vakken de nadruk op talen en wiskunde.

Dit is een goede keuze voor jou als:

· je graag met mensen omgaat;

· je een hoge interesse hebt in alles wat de mens en samenleving aanbelangt;

· je meer wil weten over mens en samenleving, over hoe mensen evolueren en welke invloed de omgeving kan hebben op een persoon;

· je een brede interesse hebt voor cultuur en actualiteit;

· je studeren niet als een extra last, maar als een uitdaging ziet;

· je inzicht in de wereld wil krijgen door verbanden te ontdekken en kritische vragen te stellen;

· je geleidelijk persoonlijke standpunten wil leren innemen;

· je bereid bent dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie.

Wat na het secundair?

Humane Wetenschappen behoort tot de afdelingen met een doorstroomfinaliteit. Dat wil zeggen dat je na het secundair onderwijs voldoende voorbereid bent om hogere studies aan te vatten. Met een diploma Humane Wetenschappen kan je kiezen uit een brede waaier aan studiemogelijkheden. Zowel een professionele als een academische bachelor behoren namelijk tot de opties. Leerlingen die deze studie succesvol hebben afgerond kiezen eerder voor richtingen binnen de menswetenschappen zoals Politieke en Sociale wetenschappen, Maatschappelijk Werk, Pedagogie…

 

Hieronder vind je een overzicht van de vakken die je in deze richting krijgt en hoeveel lesuren per week:

Lessentabel 3de jaar

3  HUMANE WETENSCHAPPEN

DOMEINOVERSCHRIJDEND

 

TALEN

ENGELS

3

FRANS

3

NEDERLANDS

4

 

STEM

WISKUNDE + COMPUTATIONEEL DENKEN

4

NATUURWETENSCHAPPEN + STEM

3

 

MAATSCHAPPIJ
& CULTUUR

CULTUREEL BEWUSTZIJN & CULTURELE EXPRESSIE

1

HISTORISCH BEWUSTZIJN + MEDIAWIJSHEID

2

RUIMTELIJK BEWUSTZIJN

1

 

HUMANE

WETENSCHAPPEN

GEDRAG EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

3

FILOSOFIE

1

KUNSTBESCHOUWING

1

 

LICHAMELIJK,GEESTELIJK & EMOTIONEEL BEWUSTZIJN

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

LEVENSBESCHOUWING

2

 

 

PAKKET CULTUREEL BEWUSTZIJN & CULTURELE EXPRESSIE

CULTUREEL BEWUSTZIJN & CULTURELE EXPRESSIE

2

 

 

TOTAAL AANTAL LESUREN PER WEEK: 32

 

Lessentabel 4de jaar

  Algemene vakken
4u Nederlands
3u Frans
3u Engels
4u Wiskunde
1u Fysica
1u Biologie
1u Chemie
2u Aardrijkskunde
2u Geschiedenis
1u Informatica
2u Levensbeschouwing
2u Lichamelijke opvoeding


  Specifieke vakken
2u Gedragswetenschappen
2u Cultuurwetenschappen
1u Muzikale opvoeding
1u Plastische opvoeding

Totaal aantal lesuren per week: 32. 

Terug naar het overzicht