Terug naar het overzicht

3de j. Hout STEM
4de j. Hout

Dit is een goede keuze voor jou als:

  • je een goed, ruimtelijk en constructief inzicht hebt
  • je beschikt over verantwoordelijkheidszin om machines op een veilige manier te gebruiken
  • je voldoende zin hebt om zuiver en net af te werken
  • je een zekere mate van gevoel voor vormgeving hebt
  • je de namen van materialen, gereedschappen en machines kent en kunt hanteren
  • je in functie van de opdracht een juiste werkhouding kunt aannemen
  • je in concrete situaties een werkmethode kunt volgen, argumenteren en de acties in chronologische volgorde kunt ordenen
  • je milieubewust, sociaal verantwoord, taakgericht en ergonomisch verantwoord bent
  • je gericht bent op kwalitatieve afwerking
  • je met zorg kan omgaan met eigen materiaal en van een ander

Hieronder vind je een overzicht van de vakken die je in deze richting krijgt en hoeveel lesuren per week. 

Lestabel:

  Algemene vakken
6u  Project algemene vakken
2u Frans
2u Levensbeschouwing
2u Lichamelijke opvoeding

  Specifieke vakken
1u Materialenleer
1u Constructieleer
1u Gereedschap- en machineleer
3u Technisch tekenen
16u Praktijk hout

 Totaal aantal lesuren per week: 34.

Terug naar het overzicht