Terug naar het overzicht 

Kiezen voor 2A?

Dit is een goede keuze voor jou als:

 • je het eerste jaar A-stroom succesvol hebt afgerond
 • je de leerstof die je hebt gezien in 1A verder wil uitdiepen
 • je voorbereid wilt worden op een studierichting in het ASO of TSO
 • je een ernstige studiehouding kunt aannemen
 • je het belangrijk vindt om over algemene kennis te beschikken

De uren basisvorming zijn voor alle leerlingen uit 2A hetzelfde Je krijgt verschillende algemene vakken zoals Nederlands, Frans, wiskunde, geschiedenis ...

De overige 7 lesuren bestaan uit 5 lesuren “basisoptie” en 2 lesuren “remediëring en verdieping”.

Welke basisoptie je kiest, bepaalt hoe deze vijf lesuren worden ingevuld. Je maakt 1 keuze voor het volledige schooljaar. Na het verkennen van de verschillende studiegebieden tijdens de modules in 1A heb je al een idee gekregen over de inhoud hiervan. Je kunt aan de hand van de basisoptie je interesse en talent verdiepen om zo een betere keuze te kunnen maken aan het einde van het schooljaar. Let op! Je keuze in 2A is niet bepalend voor je verdere studieloopbaan. Wanneer je slaagt in 2A kun je nog steeds elke mogelijke richting kiezen in het derde jaar.

De uren remediëring en verdieping worden persoonlijk ingevuld naargelang jouw interesse en/of noden voor de vakken wiskunde, Frans en Nederlands. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een uurtje extra uitleg voor wiskunde als je hier moeilijkheden mee hebt, en een uurtje extra uitdaging Nederlands wanneer je dit graag doet en goed kunt.

Wat verwachten we van een leerling in 2A?

Je hebt een goede studiementaliteit. In 2A krijg je immers veel theoretische vakken. Je zult je lessen thuis moeten verwerken en studeren.

 

Klik hier voor een overzicht van de lestabellen in het tweede middelbaar A-stroom per domein.

 

Hieronder vind je per domein extra uitleg over de inhoud.

Economie en organisatie

Je leert:

 • over banken, winkels, toerisme, bedrijven …;
 • over betalen, kopen en verkopen;
 • informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebruiken;
 • kritisch kijken naar 
  • de wereld van kopen en verkopen
  • het gedrag van consumenten

Klassieke talen (Grieks en latijn)

Deze optie kan je alleen kiezen als je in het 1e leerjaar al Klassieke talen volgde.

 • Je leert Latijnse en/of Griekse teksten begrijpen. Je onderzoekt de taal en de cultuur.
 • Je krijgt inzicht in de invloed van de Grieken en de Romeinen op hedendaagse culturen.

Maatschappij en welzijn

Je onderzoekt:

 • het sociale gedrag van mensen;
 • menselijke relaties.

Je leert wat een gezonde en persoonlijke leefstijl is.

Je oefent sociale en communicatieve vaardigheden.

Moderne talen en Wetenschappen

 • Je onderzoekt hoe mensen door hun taal tot een groep of cultuur behoren.
 • Je leert communiceren in het Nederlands, Frans en/of Engels.
 • Je leert over literatuur, verhalen, gedichten …
 • Je onderzoekt wetenschappelijke verschijnselen en ideeën.
 • Je ontdekt waar natuur- en technische wetenschappen een belangrijke rol spelen.

STEM-technieken

STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics

 • Je gaat technisch-wetenschappelijke uitdagingen aan.
 • Je onderzoekt prototypes (modellen) en je leert technieken om ze te ontwerpen en te maken.
 • Je ontdekt waar STEM belangrijk is, bijvoorbeeld bij informatie- en communicatietechnologie (ICT).

STEM-technieken is meer gericht op de praktijk dan STEM-wetenschappen.

In onze school kan je kiezen voor het pakket :

 • Bouw- en houttechnieken
  • Je leert:
   • plannen lezen en schetsen maken op schaal;
   • houtsoorten en bouwmaterialen ontdekken en bewerken,…
 • Mechanica-elektriciteit
  • Je leert:
   • over elektriciteit in theorie en praktijk.
   • in het vak mechanica over metalen en kunststoffen en hoe je ze kan gebruiken.

STEM-wetenschappen

STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics

 • Je onderzoekt technisch- wetenschappelijke uitdagingen.
 • Je leert ideeën omzetten in een prototype.
 • Je verkent methoden om te onderzoeken en te ontwerpen.
 • Je ontdekt waar STEM belangrijk is
  • mechanica
  • elektronica
  • ICT
  • biologie
  • biochemie

STEM-wetenschappen is meer gericht op theorie.

 • Industriële wetenschappen
  • Je krijgt wetenschappelijke inzichten.
  • Je leert wiskundige principes die aan de basis liggen van industriële technologie.
 • Techniek-wetenschappen
  • Je leert hoe je wetenschappelijk onderzoek doet naar planten en dieren, bodem, lucht en water, gassen en elektriciteit, warmte, verbranding…
  • Je leert proefapparatuur opstellen.
  • Je leert verschillende meettechnieken gebruiken.
  • Je leert resultaten interpreteren en verwerken.

 Hieronder vind je een overzicht van de vakken die je in deze richting krijgt en hoeveel lesuren per week.

Lestabel:

  Algemene vakken
4u Nederlands
3u Frans
2u Engels
4u  Wiskunde
2u Natuurwetenschappen
1u Techniek
1u Aardrijkskunde
2u Geschiedenis
1u Burgerschap
1u Crea
2u Levensbeschouwing
2u Lichamelijke opvoeding

  Specifieke vakken
 5u

keuze uit basisoptie:

 • Klassieke talen (Latijn)
 • Moderne talen-wetenschappen
 • STEM-wetenschappen
 • STEM-technieken
 • Maatschappij en welzijn
 • Economie en organisatie
2u

2u Remediëring en verdieping : Nederlands, Frans, Wiskunde

Totaal aantal lesuren per week: 32


 Terug naar het overzicht