Terug naar het overzicht 

Kiezen voor 2B? 

Dit is een goede keuze voor jou als:

 • je 1B succesvol hebt afgerond
 • je liever geziene leerstof toepast in concrete situaties
 • je van aanpakken weet en graag de handen uit de mouwen steekt
 • je voorbereid wil worden op een praktische richting in het BSO

De uren basisvorming zijn voor alle leerlingen uit 2B gelijk. Je krijgt verschillende algemene vakken zoals Nederlands, Frans, wiskunde, geschiedenis ... waar de nadruk ligt op het toepassen van de leerstof.

De overige 12 lesuren bestaan uit 10 lesuren basisoptie en 2 lesuren remediëring en verdieping.

Welke basisoptie je kiest, bepaalt hoe deze tien lesuren worden ingevuld. Je maakt 1 keuze voor het volledige schooljaar. Na het verkennen van de verschillende mogelijkheden tijdens de modules in 1B heb je al een idee gekregen over de inhoud hiervan. Je kan kiezen voor ‘STEM’ (Hout en bouw + mechanica) of voor een combinatie van 'economie en organisatie' en 'maatschappij en welzijn' in het pakket verzorging. Je kan aan de hand van de basisoptie je interesse en talent verdiepen om zo beter voorbereid te zijn op het derde jaar.

De uren remediëring en verdieping worden persoonlijk ingevuld naargelang jouw interesse en/of noden voor de vakken wiskunde, Frans en Nederlands. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor een uurtje extra uitleg voor wiskunde als je hier moeilijkheden mee hebt, en een uurtje extra uitdaging Nederlands wanneer je dit graag doet en goed kan.

Wat verwachten we van een leerling in 2B?

Je hebt een goede studiementaliteit. Je zal voor de verschillende vakken namelijk de handen uit de mouwen moeten steken om werkstukken en opdrachten tijdig en kwalitatief af te werken. Ook moet thuis tijd worden vrijgemaakt om de leerstof uit de lessen te verwerken.

Klik hier voor een overzicht

In dit tweede leerjaar B kun je een basisoptie kiezen waarin je je kan verdiepen zodat dat je in het derde leerjaar goed weet welke studierichting past bij je interesses en talenten. Je kan kiezen uit STEM technieken of Maatschappij& welzijn + Economie & organisatie. 

Met 10 u basisoptie is deze opleiding meer praktijkgericht. 

 Economie en organisatie 

 • Je maakt kennis met de wereld van ondernemen, kopen en verkopen.
 • Je leert welke invloed de consument heeft op milieu en privacy.
 • Je leert informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebruiken.

Maatschappij en welzijn

 • Je leert mensen en hun gedrag observeren.
 • Je leert wat de mens en de samenleving beïnvloedt.
 • Je leert over verzorging, mode, lichaamszorg…
 • Je oefent communicatieve vaardigheden.
 • Je maakt kennis met haarzorg, schoonheidszorg, mode en verzorging.

In onze school kan je kiezen voor het pakket Verzorging

STEM-technieken

STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics

 • Je leert constructies en producten maken.
 • Je leert installaties bedienen.
 • Je leert informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebruiken.
 • Je ontdekt waar STEM belangrijk is, bijvoorbeeld ICT.

In onze scholen kan je kiezen voor de pakketten  Hout en bouw +  Mechanica

Hieronder vind je een overzicht van de vakken die je in deze richting krijgt en hoeveel lesuren per week.

Lestabel:

  Algemene vakken
4u Nederlands
2u Frans
2u Engels
3u Wiskunde
1u Natuurwetenschappen
1u Aardrijkskunde
1u Geschiedenis
1u Burgerschap
1u Crea
2u Levensbeschouwing
2u Lichamelijke opvoeding

  Specifieke vakken
10u

 keuze uit basisoptie:

 • STEM-technieken       
 • Maatschappij & welzijn + Economie & organisatie 
2u

Remediëring en verdieping : Nederlands, Frans, Wiskunde

 

Totaal aantal lesuren per week: 32.

 

Terug naar het overzicht