Terug naar overzicht

Waarom Latijn studeren?

Latijn is de moeder van vele moderne talen: woordenschatkennis van het Latijn helpt je bij het leren van andere talen, en het naamvallensysteem helpt je ook vooruit in het Duits, het Russisch,…
Latijn scherpt logisch, kritisch en analytisch denken aan door taal- en tekstanalyse:
Met de naamvallen en de vrijere woordvolgorde moét je wel analytisch werken om een Latijnse zin te begrijpen.
Latijn leert je ook omgaan met niet-exacte gegevens, met concrete vraagstukken over politieke en sociale kwesties waar je moet interpreteren, argumenten afwegen of je inleven in andere culturen en overtuigingen. Leerlingen leren de juiste taal vinden om hun argumenten vorm te geven, leren elkaar respectvol beluisteren en beoordelen.

Latijn is cultuurhistorisch van primordiaal belang:
Zeer veel van wat de Grieken en de Romeinen hebben bedacht vind je nog terug in onze tijd: Olympische Spelen, democratie, geneeskunde, bouwtechnieken, wetten,…

Latijn leert je leren!
Het verwerven van vocabularium en grammatica vergt dagelijkse inzet, discipline en planning, waardoor je de studiehouding ontwikkelt die van pas komt bij hogere studies.

Latijn blijft een keuzevak.
Vind je na een tijdje dat Latijn toch niets voor jou is, dan stroom je probleemloos door naar de richting 1A zonder Latijn.

Van volgende modules kun je proeven 

  • STEM techniek
  • STEM wetenschappen
  • Maatschappij & welzijn

Lestabel:

  Basis
4u Nederlands
3u Frans
2u Engels
4u Wiskunde
2u Natuurwetenschappen
2u Techniek
2u Aardrijkskunde
1u Geschiedenis
1u Burgerschap
1u Crea
1u Economische en financiële competentie
2u Levensbeschouwing
2u Lichamelijke opvoeding

  Basisopties
2u Latijn
2u Modules om te "proeven"
1u Remediëring en verdieping : Nederlands, Frans, Wiskunde

 

Totaal aantal lesuren per week: 32.

Terug naar overzicht