Terug naar overzicht

Kiezen voor 1A?

Wanneer je in het basisonderwijs een getuigschrift hebt behaald, kom je normaal gezien terecht in 1A. Hier volg je 27 lesuren basisvorming. Dit wil zeggen dat je verschillende algemene vakken krijgt, zoals wiskunde, Nederlands, Frans, Engels, aardrijkskunde ... .

De overige 5 lesuren bestaan uit twee lesuren “module”, twee lesuren “remediëring en verdieping” en één lesuur “Nederlands: lezen en schrijven”.

Tijdens de uren “module” maak je kennis met verschillende studiegebieden, zoals “maatschappij en welzijn”, “economie en organisatie” en “STEM”. Je volgt vier verschillende modules gedurende het schooljaar. Je wisselt elke 7-8 weken van onderwerp. Op die manier leer je nieuwe vakken en studiegebieden kennen en kun je een betere keuze maken op het einde van het schooljaar.

De uren “remediëring en verdieping” worden persoonlijk ingevuld naargelang jouw interesse en/of noden voor de vakken wiskunde, Frans en Nederlands.

Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een uurtje extra uitleg voor wiskunde als je hier moeilijkheden mee hebt, en een uurtje extra uitdaging voor Frans wanneer je dit graag doet en goed kunt.

Tijdens het uur “Nederlands: lezen en schrijven” wordt er vooral gewerkt aan taalvaardigheid.

Wat verwachten we van een leerling in 1A?

Je hebt een goede studiementaliteit. In 1A krijg je immers veel theoretische vakken. Deze zal je thuis moeten verwerken en studeren.

 

Hieronder vind je een overzicht van de vakken die je in deze richting krijgt en hoeveel lesuren per week.

Lestabel:

  Basis
4u Nederlands
3u Frans
2u Engels
4u Wiskunde
2u Natuurwetenschappen
2u Techniek
2u Aardrijkskunde
1u Geschiedenis
1u Burgerschap
1u Crea
1u Economische en financiële competentie
2u Levensbeschouwing
2u Lichamelijke opvoeding

  Basisopties
1u Nederlands lezen en schrijven (leren leren = verwerkt in alle vakken)
2u

Modules om te "proeven"

  • STEM techniek
  • STEM wetenschappen
  • Maatschappij & welzijn
2u Remediëring en verdieping : Nederlands, Frans, Wiskunde

 
Totaal aantal lesuren per week: 32.

Terug naar overzicht