Terug naar het overzicht

Kiezen voor 1B?

Wanneer je geen getuigschrift basisonderwijs hebt behaald, kom je terecht in 1B. Het eerste leerjaar B is een brugklas tussen lager en secundair onderwijs. Als je het moeilijk hebt met leren of als je liever niet al te veel theorie wilt leren, kun je starten in 1B. In een B-klas zitten minder leerlingen, zodat leerkrachten meer rekening kunnen houden met ieders individuele noden en dieper op de herhaling van de leerstof van het basisonderwijs kunnen ingaan. Het vak “techniek” neemt een belangrijke plaats in. De richting is zeer praktisch gericht, met het oog op een arbeidsgerichte opleiding in de toekomst.

In 1B volg je 27 lesuren basisvorming. Dit wil zeggen dat je verschillende vakken krijgt, zoals wiskunde, Nederlands, Frans, Engels, techniek, aardrijkskunde ... .

De overige 5 lesuren bestaan uit twee lesuren module, twee lesuren remediëring en verdieping en één lesuur Nederlands lezen en schrijven.

Tijdens de uren module maak je kennis met verschillende nieuwe vakken, zoals maatschappij en welzijn, STEM-techniek. Je volgt deze vakken gedurende een bepaalde periode van het jaar. Op die manier leer je nieuwe vakken kennen en kun je een betere keuze maken op het einde van het schooljaar.

Tijdens de uren remediëring en verdieping krijg je extra uitleg over of extra uitdagingen voor de vakken wiskunde, Frans en/of Nederlands.

Tijdens het uur Nederlands lezen en schrijven wordt er vooral gewerkt aan taalvaardigheid.

 

Hieronder vind je een overzicht van de vakken die je in deze richting krijgt en hoeveel lesuren per week.

Lestabel:

  Basis
4u Nederlands
2u Frans
2u Engels
3u Wiskunde
1u Natuurwetenschappen
6u Techniek
1u Aardrijkskunde
1u Geschiedenis
1u Burgerschap
1u Crea
1u Economische en financiële competentie
2u Levensbeschouwing
2u Lichamelijke opvoeding

  Basisopties
1u Nederlands lezen en schrijven (leren leren = verwerkt in alle vakken)
2u Modules om te "proeven"
  • STEM techniek
  • Maatschappij & welzijn
2u Remediëring en verdieping : Nederlands, Frans, Wiskunde


Totaal aantal lesuren per week: 32 

Terug naar het overzicht